Het bestaat uit bijbelse overdenkingen. Auteur Erica Kramer reist dagelijks zelf met de trein en in korte pakkende teksten roert thema's aan die voor reizigers zeer herkenbaar zijn. Toegankelijk en kort; een goed begin van elke dag!

Het boekje is laag geprijsd en heeft een handig formaat, zodat je het boekje bij je kunt steken als je naar school, je werk of op reis gaat.

  • Ondertitel: Woorden voor onderweg
  • Uitvoering: Paperback
  • Formaat: 10 x 17 cm
  • Pagina's: 128
  • ISBN: 9789033819247

 

Al diverse keren hebben we meegedaan aan de RailTech® Europe beurs. In 2017 en 2019 is/ wordt deze internationale vakbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden. Deze wordt om de twee jaar gehouden en is het belangrijkste evenement voor de railbusiness sector in Nederland en na Innotrans de belangrijkste beurs op het gebied van rail technologie in Europa. Het grootste deel van de bezoekers komt uit Nederland. 

Al drie keer heeft ook de Christliche Vereinigung Deutscher Eisenbahner (CVDE, zie www.cvde.de) samen met de International Railway Mission (IRM, zie www.railway-mission.eu) een eigen stand op deze beurs gehad, waarbij wij in 2005 voor het eerst een Nederlandse bijdrage leverden. De CVDE staat sinds een aantal jaren in Duitsland altijd op grote beurzen (Innotrans Berlijn, Rail-Tec Dortmund) met een eigen stand. In 2011 werd de IRM/NNCS (Spoorchristenen) stand op plaats 3-D304 in hal 3 volledig bemand door spoorcollega's uit Nederland. Ook waren er Engelse collega's over gekomen om te helpen. We draaiden een doorlopende diapresentatie van treinendia's met een bijbeltekst in het Duits, Nederlands en Engels. Onder het mom van 'Er is méér tussen hemel en aarde dan alleen bovenleiding' hadden we opnieuw leuke contacten. Belangstellenden konden kiezen voor het Duitse kwartaalblad Zug zum Ziel, het Zwitserse Rail Hope Magazin of onze eigen folder Met onbekende bestemming? We hebben hiervan nog voldoende voorraad, aan te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

In 2017 deden we ook mee. We stonden met onze gecombineerde CVDE/ IRM/ Spoorchristenen stand op plaats Booth 4.001 tussen 4.101 en 4.102, links bovenin bijgaande plattegrond. Op de website vind je ons bij de C van CVDE. We verwelkomden veel bezoekers, die verbaasd waren ons daar te ontmoeten.

Wil je financieel meehelpen (het kost een lieve duit...)? Maak dan een gift over op gironummer NL30 INGB 000 6075366 t.n.v. Geloven op Maandag Spoorchristenen te Houten o.v.v. 'bijdrage RailTech'. Structureel of incidenteel: elk bedrag is welkom. Onze penningmeester is Eimert van der Beek in Houten (rekeninghouder), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Meer weten? Mail ons dan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wil jij zelfmoord plegen? Stel je dit dan eens voor... lees verder onderaan deze pagina

Directe aanleiding voor deze speciale pagina is het plan van ProRail om meer aan spoorsuïcidepreventie te doen. Suïcide (ook wel zelfdoding of zelfmoord) is een verschijnsel dat helaas ook in Nederland voorkomt: mensen zien het niet meer zitten om verder te leven, en kiezen ervoor om ‘uit het leven te stappen’. Een dergelijke wanhoopsdaad is een diep menselijke tragedie, en de omstanders blijven verbijsterd, intens verdrietig en boos achter.

Een zelfmoord op het spoor is niet alleen voor de achterblijvers een traumatische ervaring, maar vooral ook voor mensen die er noodgedwongen mee geconfronteerd worden: allereerst de machinisten en conducteurs, maar ook ambulancepersoneel, politiemensen en lijkschouwers. Lees een impressie van de impact op drie machinisten in de Linda van maart 2013.

Als spoorchristenen hebben wij op veel vragen zoals het ‘waarom?’ van een zelfmoord geen pasklaar antwoord, en zeker niet in algemene zin. Toch menen we uit de Bijbel een aantal duidelijke patronen te kunnen halen die laten zien hoe de natuurlijke en de geestelijke wereld in elkaar steekt, en die ook een zelfmoord voor een deel verklaarbaar maken.

We zien dan allereerst dat zich in deze wereld een strijd afspeelt op leven en dood. Die geestelijke strijd is weliswaar onzichtbaar, maar wel degelijk reëel, en speelt zich af in onze gewone werkelijkheid. God de Schepper heeft het oorspronkelijk allemaal goed gemaakt, maar er is een tegenstander gekomen (de duivel, ook wel satan genoemd) die probeert alles en iedereen letterlijk en/of figuurlijk kapot te maken. Maar Jezus kwam naar de aarde èn overwon hem! Ook al hebben we soms nog behoorlijk last van de stuiptrekkingen van de duivel, wij hoeven géén weerloze speelbal meer te zijn en kunnen ons in de Naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest actief èn met succes verzetten. Jezus Zelf zei tegen Zijn leerlingen (zie Lucas 10:19 NBG51) 'Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand'. Door op Jezus te gaan vertrouwen komen Zijn kracht en Zijn waarheid in ons leven in plaats van de leugens van satan. Zo kunnen we in Gods vrijheid gaan leven vanuit Zijn vrede, hulp en steun en mogen we Zijn bestemming voor ons leven gaan ontdekken. En er kan verlossing komen en èchte vrijheid!

We baseren ons daarbij op een groot aantal Bijbelteksten (opgezocht in de overzichtssite van De Bijbel op Internet), die we ter wille van de leesbaarheid helemaal onderaan deze pagina weergeven. Download ook de gratis Bijbel app (6 verschillende vertalingen) en de wereldwijd beroemde en populaire gratis YouVersion Bijbel app (2.062 Bijbelversies in 1.372 talen). Er zijn daarbij ook erg veel leesplannen beschikbaar over enorm veel verschillende onderwerpen die in de Bijbel aan bod komen, zoals bijvoorbeeld ook Angst ten tijde van het coronavirusAls de wanhoop je nabij is, DepressieVerdriet. Je vind alle leesplannen hier.

De conclusie mag zijn dat er een uitweg is uit diepe wanhoop en depressie, er is Iemand die DE oplossing is: Jezus Christus, de Levende God; Hij noemt Zichzelf DE weg, DE waarheid en HET leven. Waarbij het uiteraard niet zo is dat we ‘de schuld’ van alle ellende en onvolmaaktheid in deze wereld bij de duivel mogen leggen: als mensen blijven wijzelf verantwoordelijk voor al onze verkeerde daden. Maar we kunnen en zullen daarvan wel vergeving ontvangen als we dat aan God vragen! 

Op internet staan indrukwekkende verhalen van mensen die depressief zijn en zelfs zelfmoord willen plegen. We lichten er één uit: dat van Ben Dekker. Ben wilde uiteindelijk zijn leven beëindigen: "Op weg naar het spoor ontmoette ik een evangelist". Je kunt ook zijn verhaal bekijken dat hij daarover zelf vertelt op YouTube. Ben Dekker

Hij heeft overigens veel meer korte ervaringsverhalen over bijvoorbeeld in de greep van angst, eenzaamheid en geheugenverlies.  

Op internet is hierover veel meer geschreven. We noemen

 

In dit verband is het belangrijk om te wijzen op een christen spoorcollega die heel concreet bidt tégen zelfmoorden op het spoor, en daarbij opvallende ‘resultaten’ boekt. We hopen dat veel anderen zijn voorbeeld gaan volgen! Lees zijn verslag hier: Getuigenis van Sake Adema: De invloed van een christen (1 sept 2010) (Word document) en Leukste beroep binnen OV Nederland

Als spoorchristenen willen we in onze bidstondgroepen met hem meebidden. En op die manier helpen bij de spoorsuïcidepreventie…

Je kunt bij deze gebedsgroepen ook zelf een gebedsverzoek indienen via het mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dat verzoek komt dan binnen bij de diverse bidstondgroepen, en zij zullen daarmee discreet omgaan.

 

Het is goed om te weten dat God aan onze kant staat, en dat door Jezus de eindoverwinning behaald is.

Het is óók belangrijk om ‘gewone medemensen’ te hebben die je willen helpen door ècht naar je te luisteren en er gewoon te zijn. En die –als ze christen zijn- voor en samen met je willen bidden! Want het is bijzonder om te mogen ervaren dat God ècht ingrijpt in je leven. Hoewel christenen hierin voorop zouden moeten lopen, blijkt dat overigens in de praktijk helaas nogal eens tegen te vallen. Christenen zijn net gewone mensen…

We bevelen in dit verband aan 

  • Vangrail (een netwerk van getrainde NS collega-vrijwilligers en ervaringsdeskundigen voor opvang)
  • Geboren om vrij te zijn (een christelijke organisatie voor bevrijdingspastoraat bij depressies ed.)
  • Leefmee.nl (een christelijke stichting die een luisterend oor wil zijn en zich inzet voor voorlichting en preventie)
  • 113online.nl (een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie waar je hierover kunt praten. Anoniem, vrij en open, via de telefoon, e-mail of chat, 24 uur per dag)

 

Ter illustratie een groot aantal Bijbelteksten (opgezocht in de overzichtssite van de Bijbel op internet):

- Wijsheid 2,24a Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht;

· Openb. 12,9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid

·Joh. 8,44Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

· 1 Joh. 3,8 …want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God (Jezus) is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

·Joh. 10,10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik (Jezus) ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

· Hebr. 2,14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon (Jezus) een mens geworden net als zij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel en zó allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

· 2 Tim. 2,24-26 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.

· Jak. 4,7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

· Ef. 4,27 geef de duivel geen kans.

· Ef. 6,11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

· 1 Petr. 5,8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

· Hand. 26,17-18 Ik (Jezus) zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie Ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in Mij (Jezus) zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan Mijn koninkrijk.”

Wil je zelfmoord plegen? Stel je dit dan eens voor.

Je komt op een dag thuis van school. Je hebt een vreselijke dag gehad. Je bent net klaar om het op te geven. Dus ga je naar je kamer, sluit de deur, en haalt die zelfmoordbrief uit je tas die je geschreven hebt en herschreven ! Pakt die fles pillen en neemt ze allemaal in. Je legt de brief op je borst, je sluit je ogen voor de laatste keer.

Een paar uur later, klopt je broertje op je deur. Je antwoordt niet, dus komt hij binnen. Het enige wat hij ziet is dat jij op je bed ligt, hij denkt dat je slaapt. Hij vertelt dit aan je moeder. Je moeder gaat naar je kamer om je wakker te maken. Ze merkt dat er iets vreemds aan de hand is. Ze pakt het papier in haar hand en leest het. Ze probeert je wakker te maken. Ze roept je naam. Je broer, helemaal verward, gaat tegen je papa zeggen dat 'mama huilt en zus' niet wakker wordt. Je vader rent naar je kamer. Hij kijkt naar je moeder, huilend en zittend naast je levenloos lichaam. Ze houdt de brief aan haar borst. Het raakt hem, wat is er aan de hand, en hij schreeuwt. Hij schreeuwt en gooit iets op de muur. En dan valt hij op z'n knieën, en begint hij te huilen. Je moeder kruipt naar hem toe, en ze zitten daar en houden elkaar huilend vast.

De volgende dag op school is er een aankondiging. De directeur vertelt iedereen over je zelfmoord. Het duurt een paar seconden om het te laten bezinken, iedereen wordt stil. Iedereen geeft zichzelf de schuld. Je leraren denken dat ze te hard voor je waren. Die gemene populaire meisjes denken aan alle dingen die ze tegen je hebben gezegd. Die jongen die je plaagde en lelijk noemde haat zichzelf omdat hij je niet vertelde hoe mooi je echt bent. Je ex-vriendje, degene die je alles verteld hebt kan het niet aan. Hij breekt en begint te huilen, en loopt weg uit de school. Je vrienden? Ze huilen ook, zich vragen zich af hoe ze nooit konden zien dat er iets mis was, wensen dat ze je hadden kunnen helpen voordat het te laat was. En je beste vriendin? Ze is in shock. Ze kan het niet geloven. Ze wist dat het niet goed met je ging, maar ze had nooit gedacht dat het zo erg zou worden... dat je er niet meer zou zijn. Ze kan niet huilen, ze kan niets voelen. Ze staat op, loopt uit de klas en valt op de vloer. Schudden, schreeuwen, maar er komen geen tranen.

Het is een paar dagen later, op je begrafenis. De hele stad is er. Iedereen kende je, dat meisje met de stralende glimlach en sprankelende persoonlijkheid. Degene die er altijd voor hen was, de schouder om op te huilen. Veel mensen praten over alle goede herinneringen die ze met je hadden, er waren er veel. Iedereen huilt, je kleine broer weet nog steeds niet dat je zelfmoord hebt gepleegd, hij is te jong. Je ouders zeiden hem enkel dat je dood was. Het doet hem veel pijn. Je was zijn grote zus, je had er altijd voor hem moeten zijn. Je beste vriendin, ze blijft sterk gedurende de hele dienst, maar zodra ze je kist in de grond laten zakken, verliest ze het gewoon. Ze huilt en huilt en stopt dagen niet met huilen.

Het is twee jaar later. Je leraren hebben ontslag genomen uit schuldgevoel dat ze je niet hebben kunnen helpen. Die gemene meisjes hebben nu aandoeningen. Die jongen die je plaagde snijdt zichzelf. Je ex weet niet meer hoe je moet liefhebben en slaapt alleen met meisjes. Je vrienden zinken weg in depressies. Je beste vriendin? Ze probeerde zelfmoord te plegen. Ze is er niet in geslaagd maar ze probeerde... je broer? Hij heeft eindelijk de waarheid ontdekt over je dood. Hij huilt zich ' s nachts in slaap, hij doet precies hetzelfde wat jij jaren hebt gedaan voor je zelfmoord. Je ouders? Hun huwelijk is uit elkaar gevallen. Je vader werd een workaholic om zichzelf af te leiden van je dood. Je moeder kreeg de diagnose van depressie en ligt de hele dag in bed.

Mensen geven er om. Je denkt het misschien niet, maar dat doen ze wel. Jouw keuze beïnvloedt jou niet alleen. Ze beïnvloedt iedereen. Beëindig je leven niet. Je hebt zoveel om voor te leven. Het kan niet beter worden als je het opgeeft. Wij zijn hier om met je te praten, ongeacht wie je bent. Zelfs als we nooit eerder gepraat hebben, zijn wij hier voor jou. Kopieer en plak dit als status om mensen te laten zien dat er mensen zijn die er om geven. Eens kijken wie het allemaal leest.