Alles kost geld, ook om dit netwerk 'spoorchristenen' in de lucht te houden. Denk aan de jaarkosten van deze website, onze folder, de kalenders, de Alpha op de werkplek, deelname aan de RailTech beurs, enz. Ons netwerk bestaat voor 100% uit vrijwilligers en zij betaalden voorheen alles uit eigen zak. Hoewel we geen vereniging zijn, is er sinds kort wel een mogelijkheid om structureel of incidenteel financieel te gaan bijdragen. We hebben een eigen (bank)girorekening geopend met nummer NL30 INGB 000 6075366 t.n.v. Geloven op Maandag Spoorchristenen te Houten. We vallen daarmee onder de stichting ‘Geloven op Maandag’ met eigen website www.gelovenopmaandag.nl. Geloven op Maandag ondersteunt christenen met een baan. Met behulp van trainingen, workshops, literatuur en ondersteuning bij intervisie wil men helpen de kloof tussen werk en kerk te overbruggen. Deze stichting ‘Geloven op Maandag’ is helaas NIET meer ANBI- geregistreerd. Giften voor ons netwerk Spoorchristenen zijn daarmee binnen de wettelijke kaders dus niet meer aftrekbaar voor de belasting.

Giften zijn toch hartelijk welkom op ons gironummer NL30 INGB 000 6075366 t.n.v. Geloven op Maandag Spoorchristenen te Houten o.v.v. spoorchristenen. Structureel of incidenteel: elk bedrag is welkom. Onze penningmeester is Eimert van der Beek in Houten (rekeninghouder), mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..