Geloven is de basis van onze wereldwijde samenleving. Als we elkaar ontmoeten geloven we dat de ander de waarheid spreekt. Zonder dat basisvertrouwen zouden we niet kunnen functioneren: stel je voor, àlles wantrouwen!

 

Wat je gelooft beïnvloedt je leven sterk, van daaruit leef je. De inhoud van je geloof is van belang: is het een leuk of knap verzinsel of is het echt waar? Iedereen gelooft wel iets. Zelfs de atheïst, namelijk dat er geen God is.

 

Wie iets van deze wereld gezien heeft, raakt ervan onder de indruk hoe mooi en knap alles in elkaar zit. Maar ziet ook hoeveel pijn en verdriet er is. Christenen geloven dat God uiteindelijk alles zal herstellen en weer goed zal maken. Daarom stuurde Hij Jezus Christus naar deze aarde. Christenen geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.

 

Christenen geloven in de volmaakte God, maar zijn zelf zeker geen volmaakte mensen. Dat geldt dus ook voor spoorchristenen. Wel proberen we eerlijk open te staan voor onze omgeving.

 

Veel mensen weten tegenwoordig niet goed raad met kerst, en pasen. Hen kunnen we de websites 'www.waaromkerst.nl' en 'www.waarompasen.nl' aanraden. Wie meer wil weten over het christelijk geloof kan natuurlijk altijd een spoorchristen collega benaderen. Of ons een mailtje sturen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Of op internet naar de site 'www.ikzoekgod.nl' of deelnemen aan de internetcursus 'www.waaromjezus.nl'. Of van collega’s horen ‘hoe het christelijk geloof in elkaar zit’ op een Alpha op de werkplekzie de pagina {ln: ALPHA OP DE WERKPLEK}.